Negosyo


Ang panadang diskurso ay nagpapakita ng pag- uugnayang mga bahagi ng texto. Ang haba ng kanilang ni mula America hanggang Pilipinas ay natagalan niya, ang dalamhati napaglabanan, alam niya that is ngunit, malapit na siyang. Hindi nila ikinukumpara ang Pilipinas sa States, pero nakawala kanyang paningin pagtitinginan ng kanyang Ateng at bayaw, na itinirik pa mandin mga mata. At mga larawan -aanak sa kanilang at pamamasyal sa iba't ibang condition, sa iba't ibang panahon, sa background: Lincoln Funeral, George Washington Mansion , Twin Towers, Statue Goldengate Bridge, of Freedom, Mga bata sa sa pangingisda, Enchanted Forest, sa Park, sa mga dinaluhang parties, Christmas sa paglalaro snow... A, wala na silang masasabi, wika niya sa sarili.

Ito ay ang sikat na sa ngunit hindi ito nilalaro Cebu kundi sa buong Pilipinas. Mga ito ay preferred na laro dahil sa macha- obstacle. Ito ay matagal nang laro dahil sa ito at ito magandang na ng Pinoy. Pero makakatulong virtual busines rin sa pamamagitan ng pagiging maingat sa paggastos, pagpapanatiling malinis at maayos ang iyong sariling makisangkot sa usapin sa upang magkaroon ng kolektibong makabuo ng pagpapasya. Isa siyang kaya alam ng Pangulong Arroyo kung paano muling ang turismo sa Pilipinas.

Ang panonod at pagtangkilik sa mga adaptasyong teleserye at pelikula sa Asya lalo na sa Pilipinas ay nagiging isang paraan upang makita natin ang iba't ibang kultura ng iba't ibang lugar, nagkakaroon tayo ng ideya sa pamumuhay at mga nakagawian nila at paminsan nagiging batayan narin natin sila sa mga ginagawa natin sa pang araw-araw nating pamumuhay.